Level 20
Level 21

401 - 420


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
叔叔
chú, cậu
舒服
thoải mái, dễ chịu
thua
sách
售货员
nhân viên bán hàng
收到
nhận được
受不了
chịu không nổi
gầy
首先
đầu tiên
首都
thủ đô
手机
điện thoại di động
手表
đồng hồ
收拾
thu dọn, chỉnh lí
收入
thu nhập
thu, nhận, thu hoạch
事情
sự tình, sự việc
世界
thế giới
世纪
thế kỉ
适应
thích ứng, hợp với
适合
phù hợp
Level 22