Level 21
Level 22

421 - 440


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
市场
chợ, thị trường
thi, thử
使用
sử dụng
使
khiến, sai bảo, dùng
食品
thực phẩm
实在
thực tại, đích thực
实际
thực tế
时间
thời gian
时候
lúc, khi
十分
vô cùng, rất
số 10
狮子
sư tử
湿润
ướt, ẩm ướt
师傅
thợ cả, chú, thầy
失望
thất vọng
失败
thất bại
thừa, còn lại
tỉnh, tỉnh lược, tiết kiệm
声音
âm thanh, tiếng
Level 23