Level 24
Level 25

481 - 500


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
人民币
nhân dân tệ (tiền TQ)
热情
nhiệt tình
热闹
náo nhiệt, sôi nổi, tưng bừng
nóng, nhiệt
nhường, để
然后
sau đó, tiếp đó
然而
nhưng mà, thế mà, song
裙子
váy
bầy, nhóm
确实
xác thực, chính xác
lùi; lại
缺少
thiếu
缺点
điểm yếu, nhược điểm
全部
toàn bộ
去年
năm ngoái
lấy, giữ lấy
区别
khác biệt, phân biệt
mùa thu
nghèo
请客
đãi khách, mời khách
Level 26