Level 25
Level 26

501 - 520


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
请假
xin nghỉ, xin rời đi
mời, xin
情况
tình hình
trong sáng, tạnh ráo
清楚
rõ ràng, minh mẫn
轻松
nhẹ nhõm, thoải mái
nhẹ, nhẹ nhàng
亲戚
người thân, thân thích
巧克力
socola
cây cầu
gõ, khua, bắt bí
tường
前面
phía trước
tiền
签证
visa
铅笔
bút chì
千万
nhất thiết, dù sao cũng
nghìn, ngàn
气候
khí hậu
起来
ngủ dậy, đứng dậy
Level 27