Level 1

H6 - deel 1 van 6 - Wanneer is er sprake van ongel


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
een duidelijk onderscheid tussen de begrippen.
Stereotypes, vooroordelen en discriminatie zijn begrippen die allemaal door elkaar gebruikt worden. Sociaal psychologen maken
de cognitieve componenten van de attitudes ten opzichte van een sociale groep en ze bevatten ideeën en verwachtingen over hoe de groep in elkaar zit.
Stereotypes zijn
de gevoelens (meestel negatief) die we hebben ten opzichte van een groep, het affectieve component.
Vooroordelen (‘prejudice’) slaan op
het component gedrag dat we vertonen en de acties die we ondernemen tegenover de leden van de specifieke sociale groep.
Discriminatie slaat op
de subjectieve waarneming van ongelijkheid (specifiek stereotypes, vooroordelen en discriminatie).
Er zijn verschillen tussen groepen als het gaat om
de groep die het doel is dan voor de groep die het begaat. Ook verschil in huidskleur en verschil in sociaal economische status zorgt voor een verschil in de subjectieve waarneming ervan.
De waarneming ervan is anders voor
risico mijdend (‘risk averse’). Dit betekent dat men geneigd is mogelijk verlies zwaarder te wegen dan mogelijke winst.
Volgens de ‘vooruitzicht theorie’ van Kahneman en Tversky (1984) zijn mensen
percepties van (on)gelijkheid. Een toegenomen gelijkheid kan voor blanken als mogelijk verlies gezien worden en dus negatief ervaren worden. Dit komt omdat ze deze gelijkheid vergelijken met hun historische bevoorrechte positie.
Deze theorie (-> de ‘vooruitzicht theorie’ van Kahneman en Tversky) is ook toepasbaar op
mogelijke winst gezien worden en dus positief ervaren worden. Dit komt omdat ze deze gelijkheid vergelijken met hun historische benadeelde positie.
Een toegenomen gelijkheid kan voor donkere mensen als
de sterke negatieve subjectieve waarneming van toegenomen gelijkheid voor blanken. Deze intense emotionele waarneming kan ten grondslag liggen aan de ‘haatgroepen’.
Volgens de ‘vooruitzicht theorie’ wordt mogelijk verlies meer intens ervaren dan mogelijke winst. Dit kan een verklaring zijn voor
minderheden worden gezien als groepen die politieke macht winnen (wanneer gelijkheid toeneemt, ontstaat deze angst onder haatgroepen).
Onderzoek toont aan dat haatmisdrijven toenemen als
Level 2