Level 1
Level 2

H6 - deel 2 van 6 - Welke kenmerken hebben stereot


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cognitieve schema’s en werken als theorieën.
Stereotypes worden vaak gebruikt als
sneller verwerkt en wordt beter onthouden dan informatie die er niet aan gerelateerd is. Op deze manier bespaart het veel cognitieve inspanningen.
De sociale informatie die relevant is voor een actief stereotype is vaak
Stereotypes worden als gevolg hiervan niet snel aangepast.
Mensen hebben meer aandacht dus voor de informatie die het stereotype in stand houdt.
overschatten vaak de negatieve gedragingen van mensen uit een minderheidsgroep. Dit is een gevolg van de illusie correlatie.
Mensen behorende tot de meerderheid
de tendens een link te leggen tussen variabelen (het minder voorkomende gedrag en deel uitmaken van een minderheid) die er niet is.
De illusie correlatie:
hebben de neiging andere groepen als homogeen te zien (ze zijn allemaal hetzelfde), maar hun eigen groepsleden te zien als verschillende individuen.
Mensen behorende tot de meerderheid
Minderheidsgroepen vertonen juist vaker homogene gevoelens, vooral als ze geconfronteerd worden met onrechtvaardigheid. Hier is sprake van juist wij-groep homogeniteit.
Men spreekt hier van de tendens van de zij-groep (out-group) homogeniteit en de wij-groep (in-group) verschillen.
een deelverzameling van de groep die niet consistent is met het stereotype van de groep als geheel.
Subtype is
automatisch geactiveerd worden, dat we eerder informatie opnemen die de stereotypes bevestigen en dat we illusie correlaties vormen. Als gevolg hiervan worden stereotypes in stand gehouden en niet snel veranderd.
We hebben ervaren dat stereotypes
als de onderlinge relaties tussen de groepen veranderen.
Stereotiepe beoordelingen kunnen pas veranderen
Level 3