Level 2
Level 3

H6 - deel 3 van 6 - Wat zijn sekse stereotypes


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vaststaande ideeën over de karakteristieken van vrouwen en mannen.
Sekse stereotypes zijn
wat mannen en vrouwen bereiken.
De stereotiepe ideeën spelen een belangrijke rol in
positieve en negatieve eigenschappen.
Sekse stereotypes bevatten
aardig en zorgzaam, maar van de negatieve kant als zwak en afhankelijk.
Worden vrouwen van de positieve kant benaderd dan worden ze gezien als
doortastend en assertief gevonden, maar in negatieve zin gezien als agressief en arrogant.
Mannen worden in positieve zin
het glazen plafond.
Sekse stereotypes hebben een aantal negatieve consequenties voor vrouwen. Een belangrijk negatief gevolg van sekse stereotypes voor vrouwen is
vrouwen meer barrières in hun carrières ondervinden dan mannen en als gevolg daarvan minder topposities bekleden.
Het glazen plafond slaat op het feit dat
uitingen van seksisme.
Een ander negatief gevolg voor vrouwen zijn
vijandig seksisme en welwillend seksisme.
Seksisme kan in twee verschillende vormen geuit worden:
een bedreiging voor de positie van mannen.
Bij vijandig seksisme worden vrouwen gezien als
bruikbaar in een ondergeschikte rol.
Bij welwillend seksisme worden vrouwen beschouwd als
benadeelde groepen en is een ingeving van sociale creativiteit, vooral als de ongelijkheid stabiel is.
Dit laatste verschijnsel (-> welwillend seksisme) komt vaker voor bij
tonen meer respect voor mannen. Dit speelt vooral een rol bij selectie van personeel voor functies met een hogere status.
Seksestereotiepe ideeën zijn ook voor een deel verantwoordelijk voor de verschillen in respect naar vrouwen en mannen toe, met name op de werkvloer. Zowel mannen als vrouwen
Vrouwen kunnen soms gezien worden als louter lichamen die bestaan voor het plezier van anderen.
Wat wordt de belichaming van vrouwen (‘objectfication of females’) genoemd?
een verhoogde tolerantie laten zien in zaken met betrekking tot seksuele intimidatie. Deze tolerantie is hoger dan die van mannen die niet zijn blootgesteld aan een beeld van een belichaamde vrouw.
Onderzoek toont aan dat mannen die worden blootgesteld aan een beeld van een belichaamde vrouw
vrouwen een leiderschap positie krijgen toegewezen. Ook groeit deze waarschijnlijkheid als het gaat om een riskante en/of precaire positie met een mogelijke kans op falen. Dit wordt het glazen klif effect genoemd.
Onderzoek van Ryan en Haslam (2005, 2007) toont aan dat in tijden van crisis het waarschijnlijker is dat
het in dienst nemen of accepteren van een paar leden van een bepaalde groep.
Minimale uitvoering (tokenism):
kan de schijn worden opgehouden dat er van discriminatie dus geen sprake is. Ten tweede kan het beschadigend zijn voor de eigenwaarde van de persoon en hoe tegen de persoon wordt aangekeken.
Minimale uitvoering (tokenism) kan tenminste twee nadelige effecten hebben. Allereerst
een niet frequente aanwezigheid van leden van een bepaalde groep.
Tokenism kan verwijzen naar
gevallen waarin individuen triviale positieve acties verrichten voor leden van een zij-groep (out-group), die later als excuus gebruikt worden voor het weigeren van meer betekenisvolle gunstige acties voor de leden van deze groep(en).
Het (-> tokenism) kan ook verwijzen naar
verslechtert als de persoon wordt verteld dat er enkel is gekozen op basis van geslacht.
Uit onderzoek is gebleken dat de prestatie van een persoon op een leiderschap positie
even hoog als wanneer er geen informatie over de basis van de selectie werd gegeven.
Wanneer er wordt verteld dat bij de selectie rekening is gehouden met het geslacht én de verdienste van de persoon bleek de prestatie
objectief of subjectief zijn.
De maatstaven of normen waarmee we anderen evalueren kunnen
maatstaven of normen met meeteenheden die hetzelfde betekenen ongeacht de categorie lidmaatschap.
Objectieve schalen zijn
de maatstaven of normen die voor interpretatie vatbaar zijn. Bijvoorbeeld schalen die lopen van goed tot slecht of van zwak tot sterk. De betekenis van de maatstaaf verschilt afhankelijk van het groepslidmaatschap van de persoon die wordt geëvalueerd. (-> snap ik niet helemaal)
Subjectieve schalen zijn
een groep als norm gebruiken maar verschuiven naar een andere groep als de vergelijkingsnorm wanneer we leden van een andere groep beoordelen/evalueren.
Verschuivende normen (‘shifting standards’) is een fenomeen dat plaatsvindt wanneer we
de auto ten opzichte van andere auto’s en dus niet andere katten.
Wanneer zowel een kat als een auto groot genoemd worden, worden verschillende vergelijkingen gemaakt. De kat is groot ten opzichte van andere katten en
de negatieve stereotypering en discriminatie gericht op mensen die single (alleenstaand) zijn.
Singlism is
Level 4