Level 4
Level 5

H6 - deel 5 van 6 - Wat wordt verstaan onder discr


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opvallende, meestal negatieve, gedragingen gericht op leden van een andere sociale groep.
Discriminatie zijn
deze in het gedrag tot uiting komt. Wetten, sociale druk, angst voor wraak, zijn allemaal redenen om vooroordelen niet te uiten.
Het hebben van een vooroordeel (net als een bepaalde attitude) hoeft niet te betekenen dat
soms op extreme wijze maar meestal op een subtiele of verborgen manier.
Toch komt discriminatie voor,
deze niet is verdwenen nu deze niet meer overal openlijk geuit wordt maar dat er nu sprake is van wat ze noemen modern racisme.
Veel sociaal psychologen zijn van mening dat met betrekking tot racisme,
vooroordelen verborgen gehouden voor anderen in het openbaar, maar als het veilig is, bij familie of vrienden, wel geuit.
Hier (-> modern racisme) worden
de minderheidsgroepen meer gunsten ontvangen of zoeken en wordt ontkend dat ze worden achtergesteld.
Bij deze vorm van discriminatie (-> modern racisme) hebben mensen het idee dat
men vaak niet openlijk voor de ideeën wil uitkomen. Een directe, open manier van informatie verzamelen is hier dus niet bruikbaar.
Onderzoek naar vooroordelen wordt bemoeilijkt door het feit dat
“bogus pipeline”, waarbij deelnemers van het onderzoek overtuigd worden dat een apparaat hun gedachten kan lezen en dat het geen zin heeft hun ware mening te verzwijgen.
Men heeft getracht oplossingen te bedenken om toch gegevens te verzamelen. Een manier is de
deceptie en kan het alleen werken als de deelnemers het echt geloven en als de deelnemers bewust zijn van hun vooroordelen.
Hoewel dit onderzoek (-> bogus pipeline) zinvol kan zijn, is hier wel sprake van
impliciete metingen om de impliciete racistische houdingen te meten. Priming wordt bijvoorbeeld toegepast. Hier wordt een stimulus gebruikt (getoond aan de deelnemer) om de gerelateerde informatie in het geheugen te bereiken.
Minder bewuste vooroordelen worden getest in de “bonafide pipeline”, een techniek die gebruik maakt van
automatisch tot uiting komen in het nemen van beslissingen betreffende de anderen of in vriendelijkheid tijdens interacties.
Onderzoek heeft inderdaad impliciete racistische houdingen aangetoond en dat deze houdingen
zowel negatieve als positieve gevoelens over een minderheidsgroep.
Bij ambivalent racisme heeft de persoon
geconfronteerd worden met de schadelijke acties uitgevoerd door onze wij-groep tegen de zij-groep.
Het collectieve schuldgevoel is de emotie die kan worden ervaren wanneer we
de schadelijke acties als onrechtmatig worden beschouwd.
Dit gevoel (-> collectieve schuldgevoel) wordt het meest waarschijnlijk ervaren als
worden sancties niet meer als noodzakelijk gezien als consequentie van het berokkenen van schade. Zo wordt het onmenselijk behandelen van de zij-groep als legitiem gezien wanneer het dient ter bescherming van de wij-groep.
Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere manieren zijn om met de schadelijke acties van de eigen wij-groep om te gaan. Wanneer ‘moral disengagement’ ontstaat
niet gelijk is aan het geheugen wanneer de wij-groep slachtoffer is van schadelijke acties.
Verder is er het fenomeen van gemotiveerd vergeten. Sahdra en Ross (2007) hebben aangetoond dat het geheugen van het begaan van schadelijke acties door de wij-groep
hun positieve standpunt ten opzichte van de wij-groep te behouden, ondanks de benadeling van anderen.
Mensen hebben verschillende gemotiveerde mentale strategieën om
Level 6