Level 5
Level 6

H6 - deel 6 van 6 - Hoe kunnen vooroordelen tegeng


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
niet onvermijdelijk zijn en dat ze kunnen worden verminderd door verschillende technieken.
Sociale psychologen zijn van mening dat vooroordelen
het overnemen van deze vooroordelen.
Vroege ervaringen blijken van grote invloed. Het waarnemen van vooroordelen op jeugdige leeftijd is van grote invloed op
de rol van observatie en het nadoen en nabootsen van waargenomen gedrag bij anderen.
De sociale-leertheorie is gebaseerd op
kinderen ze overnemen van significante anderen en ze direct beloond worden als ze de denkbeelden overnemen.
Het sociale-leer inzicht over vooroordelen houdt in dat deze worden verkregen doordat
moeten ze niet in hun bijzijn worden geuit.
Om te voorkomen dat kinderen vooroordelen overnemen,
minder wenselijk gaan vinden en minder gaan vertonen.
Door mensen bewust te maken van hun vooroordelen, de effecten ervan, en van de schadelijke gevolgen, kunnen mensen uitingen van de vooroordelen in het bijzijn van kinderen
tussen hen onderling.
Ook kan het hebben van meer contact tussen verschillende sociale groepen effectief zijn in het verminderen van de vooroordelenOok kan het hebben van meer contact tussen verschillende sociale groepen effectief zijn in het verminderen van de vooroordelen
recategorisatie. Recategorisatie ontstaat als de verschillen tussen de wij-groep en de zij-groep weggenomen worden.
Volgens het common in-group identity model kunnen vooroordelen teruggedrongen worden door
zichzelf gaat zien als lid van een afzonderlijke sociale entiteit. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door individuen van verschillende groepen samen te laten werken om een bepaald doel te bereiken. Er ontstaat hier een nieuwe groep en de vijandige gevoelens zullen afnemen.
Volgens het model zal de attitude van een persoon positief veranderen als de persoon
af te wijzen en dus “nee” te zeggen tegen de associaties tussen stereotypes en specifieke sociale groepen.
Een andere methode om vooroordelen af te leren is door deze
de heersende sociale norm.
Ten slotte, vooroordelen worden ook bepaald door
belangrijke personen.
De houding van mensen kan beïnvloed worden door
als gedacht wordt dat belangrijke anderen minder bevooroordeeld zijn, worden bijgesteld in positieve zin.
Een negatieve houding kan,