Level 1

New level


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hinajána
"alacsonyrendű vagy kis jármű" Eredetileg lekicsinylő elnevezése az Öregek (thérák) által képviselt régi buddhizmusnak, megkülönböztetésül a mahájána követőitől. Később a csak kevesek által járható, illetve kevesekkel törődő szűk ösvény értelmet kapta.
srávaka-jána vagy a pratjékabuddha-jána
A korai mahájána által használt kifejezések a Hinajána megnevezésére
Hány hinajána iskola létezett?
18, mára csak egy maradt fenn
Théraváda
ez egyetlen máig fennmaradt hinajána iskola
Hol maradt fenn a Théraváda iskola?
D-Ázsiában, Srí Lanka, Thaiföld, Burma, Kambodzsa és Laosz területén. E földrajzi elterjedtsége miatt gyakran déli buddhizmusnak is nevezik.
Mit jelent az, hogy a Théraváda a realizmus talaján áll?
a valóság jelenségeit, a létforgatagot, a szenvedést reálisan létezőknek fogja fel
Létezik-e egy örök alap vagy univerzális abszolút lényegiség a reális valóság mögött egy théravádin számára?
Nem, nincs semmi ilyesmi egy théravádin számára.
A théravádin gyakorló mit tekint legfőbb céljának?
Céljának a létforgatag világából való kilépést, a nirvánába jutást tekinti.
Elérhető-e a Nirvána, a Szamszára ellentéte?
Igen; otthontalanságba vonulással, szerzetesi élettel, saját erőfeszítéssel elérhető a vágy, a harag és az ostobaság megsemmisítése útján
Mik a Nirvána elérésének eszközei?
a Buddha Tana, mindenekelőtt a Négy Nemes Igazság és a Nyolcrétű Nemes Ösvény
Mi a théravádin gyakorló ideálja?
A célját megvalósítani képes arhat (szent ember).
Hogyan gondolkozik egy théravádin Buddha személyéről?
Pusztán földi ember és tanító volt.
Mikor volt az első buddhista zsinat?
A Buddha parinirvánáját (halálát) követő esős évszak alatti elvonulás idején, megközelítőleg i. e. 400. körül.
Hol volt az első zsinat?
Rádzsagrihában.
Miért rendezték az első zsinatot?
Hogy tisztázzák, hogyan folytassák tovább a gyakorlást. Volt egy szerzetes, Szubhadra, aki azt hitte, hogy ezentúl nem kötik gúzsba őt és a tanítványait a Buddha szigorú szabályai. Az ebből kialakuló nézeteltérés elkerülésére Kasjapa azt javasolta, mondják fel a Buddha szabályait és tanait. Megbízták, hogy válassza ki a résztvevőket.
Hány szerzetes vett részt az első zsinaton?
499 arhat és Ánanda, aki ekkor még nem érte el az arhatságot - tehát összesen 500.
Mi volt az első zsinat menete?
Kasjapa kérdéseket intézett a gyülekezet két tagjához, Upálihoz és Ánandához. Upálit a magatartással kapcsolatos szabályokról (vinaya), Ánandát a példabeszédekről (dhamma) kérdezte. Az egykori borbély kiválóan ismerte a szerzetessé avatás körülményeit és a pátimokha szabályokat; Buddha állandó kísérője pedig mindenki előtt tekintélynek számított annak megítélésében, hogy mely tanításokat lehet a Buddha szavainak elfogadni.
Mikor volt a második buddhista zsinat?
Buddha halála után 60 évvel, megközelítőleg i. e. 345 körül.
Hol rendezték a második buddhista zsinatot?
Vészálíban.
Miért rendezték meg a második buddhista zsinatot?
A Vészáliban élő biksukat meggyanúsították azzal, hogy engedélyeznek maguk között 10 törvénytelen cselekedetet (pl. pénz elfogadása, a nap második felében való étkezés) amely a Vinaja kisebb megszegésével egyenértékű.
Mi történt a második zsinaton?
Az idős Szarvagámin (Ánanda tanítványa) elítélte a törvénytelen cselekedet végző biksukat.
Mikor volt a harmadik buddhista zsinat?
37 évvel a második után, mások szerint i.e. 244. táján.
Miért rendezték meg a harmadik buddhista zsinatot?
Mahádéva biksu tanításai miatt hívták össze, melyeket egyesek az arhat rang leértékelésének tekintettek (az arhat kísértésbe eshet, megmaradhatnak benne a tudatlanság nyomai, lehetnek kétségei, mások segítsége révén tehet szert tudásra... sőt, akár le is térhet az ösvényről).
Mi történt a harmadik buddhista zsinaton?
A feljegyzések szerint hivatalosan ekkor zajlott le az első egyházszakadás. Felkérték Mahápadma Nandát, Magadha királyát, mondjon ítéletet: Ő a pártok számarányának ismeretében döntött. Mahádéva hívei többen voltak, elnevezték magukat Mahászanghának (nagy közösség). A többiek a szthavira (sthavira=idősebb) nevet kezdték alkalmazni magukra, arra utalva, hogy ők a Buddha eredeti tanításait képviselik.
Mi az a Szanghabéda?
"Egyházszakadás."
Mikor történt a Szanghabéda?
A hivatalos feljegyzések szerint a III. zsinaton. A kutatások szerint a II. zsinaton történt az első különválás, nem a Tanról vallott nézetkülönbségek, hanem a Szerzetesi Rendszabályzat (Vinaja) miatt.
Mi az a Mahászangika?
A III. buddhista zsinat után megalapult közösség. Azért szakadtak el, mert nem akartak elfogadni néhány szerzetesi rendszabályzatot. Ebből a közösségből keletkezett a Mahánszangha és a Szthavira közösség, akik a Tanról vallott ellentétes nézeteik miatt váltak szét.
Level 2