Level 1

1. Fejezet: Valahol már találkoztunk…


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nem ismerjük egymást valahonnan?
Don't we know each other from somewhere?
Pontosság: csak a királyok erénye?
Punctuality: the politeness of kings only? (lit.: the virtue of kings)
Még nem ismerjük egymást: Kis Éva vagyok.
We haven't met yet: I'm Éva Kis.
Bemutatkoznék: Kis Éva vagyok
I would like to introduce myself: I'm Éva Kis.
Tegeződjünk, jó?
Let's say "te" to each other, okay? (speak informally)
Hogy is hívnak?
What was your name again?
Honnan is jössz?
Where did you say you come from?
Szeretném bemutatni a barátnőmet.
I'd like to introduce my girlfriend (to you).
Bemutatkozáskor kezet fogunk.
We shake hands when we introduce ourselves
A hölgyek nyújtanak először kezet.
Ladies extend their hands first.
A nők általában puszit adnak egymásnak.
Women usually kiss each other on the cheek.
A férfiak és a nők is kezet fognak köszönéskor.
Both men and women shake hands when greeting each other
Nálunk ez a szokás.
This is the custom in our country.
Nálunk ez nem szokás
This is not the custom in our country
Ismerős az arcod / az arca.
Your face looks familiar.
Nahát, milyen kicsi a világ!
It's such a small world!
Ezer éve nem láttalak!
I haven't seen you for ages.
Most te mesélj!
Let's hear about you now. (lit: you tell me about yourself)
Véletlenül futottunk össze
We just ran into each other
Nagyon megváltozott.
He/she has changed a lot.
Semmit nem változott
He/she hasn't changed a bit.
Minden olyan volt, mint régen.
Everything was just like it used to be.
Azóta tartjuk a kapcsolatot.
We have kept in touch since then.
Életesemények
Life events
Jelentkeztem az egyetemre.
I applied to university
Nem vettek fel a konzervatóriumba
I didn't gain admission to the conservatory. (lit.: they didn't accept me)
Minden vizsgán megbuktam.
I failed all my exams.
Minden vizsgám sikerült.
I passed all my exams
Sportorvosi diplomát szereztem.
I earned my diploma as a sports physician.
Informatikusként végeztem.
I got my degree as an IT specialist.
Megnősültem. / Férjhez mentem.
I got married. (man) / I got married. (woman)
Született egy gyerekem.
I have a child. (lit.: A child was born to me.)
A pontosság a tisztelet jele.
Punctuality is a sign of respect.
A késés udvariatlanságnak számít.
Being late is considered impolite
Elfogadott a néhány perces késés
Being a few minutes late is acceptable.
Előfordulhat, hogy a tárgyalópartner késik.
It may happen that the negotiating partner is late
Az üzletfelek percre pontosan érkeznek.
The business partners come exactly on time.
A külföldiekkel elnézőbbek az emberek.
People are more forgiving with foreigners.
Baráti találkozókra is illik pontosan érkezni.
You are also expected to be on time for meetings with friends as well.
Húsz percnél tovább senkire nem kell várni.
There is no need to wait more than 20 minutes for anyone.
A késésért illik elnézést kérni.
You are expected to apologize if you are late.
Illik megmondani, miért késtünk.
You are expected to say why you are late
Ne haragudj, de késni fogok.
I'm sorry but I'll be late. (lit: Don't be mad)
Még fel kell hívnom egy ügyfelet.
I need to call a client.
Sietek, ahogy tudok.
I'll hurry as fast as I can.
Elnézést kérek a késésért
I apologize for being late
Semmi baj, megvárlak/megvárom.
No problem, I'll wait for you.
Köszönöm, hogy szóltál/szólt.
Thanks for letting me know.
Sajnos nem tudok tovább várni.
Unfortunately, I can't wait any longer
Le kell mondanom a találkozót.
I have to cancel the appointment.
Level 2