1
Ready to learn
Part 1_ Cơ sở hạ tầng & phương tiện giao thông
2
Ready to learn
Part 1_Công việc ở công ty
3
Ready to learn
Part 1_Mua sắm và ăn uống ở nhà hàng
4
Ready to learn
Part 1_ Công việc ở công trường, nhà máy, ga-ra
5
Ready to learn
Part 1_Hàng hóa, thực phẩm
6
Ready to learn
Part 1_ Công cụ và thiết bị
7
Ready to learn
Part 2
8
Ready to learn
Part 3_ Một số địa điểm quen thuộc
9
Ready to learn
Part 3_Tình huống trong công việc và cuộc sống
10
Ready to learn
Part 3_Nhân sự
11
Ready to learn
Part 3_Công việc ở công ty
12
Ready to learn
Part 3_Giao thông
13
Ready to learn
Part 4 (1-40)
14
Ready to learn
Part 4 (41-80)
15
Ready to learn
Part 5_ Danh từ
16
Ready to learn
Part 5_Động từ
17
Ready to learn
Part 5_ Tính từ
18
Ready to learn
Part 5_ Trạng từ
19
Ready to learn
Part 7_Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ
20
Ready to learn
Part 7_Tuyển dụng
21
Ready to learn
Part 7_Thông báo
22
Ready to learn
Part 7_Thư từ
23
Ready to learn
Part 7_Bản tin & Tin tức
24
Ready to learn
Part 7_ Các loại khác
25
Ready to learn
Part 1 - Advanced (1-70)
26
Ready to learn
Part 1 - Advanced (71- 137)
27
Ready to learn
Part 2 - Advanced ( 1-65)
28
Ready to learn
Part 2 - Advanced (66-132)
29
Ready to learn
Part 3 - Advanced
30
Ready to learn
Part 4 - Advanced (1-70)
31
Ready to learn
Part 4 - Advanced ( 71-136)
32
Ready to learn
Part 5 - Advanced
33
Ready to learn
Part 6 - Advanced
34
Ready to learn
Part 7 - Advanced