Level 2
Level 3

Chapter 16 Pinyin


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jia1
zheng4 zai4
正在
jian3 jia4
减价
gu4 ke4
顾客
shao3
you3 de5
有的
tiao1
pai2 dui4
排队
jiao1
yi2
xian1 sheng1; xian1 sheng5
先生
zhao3
gang1 cai2
刚才
da3 dian4 hua4
打电话
zhao1 pin4
招聘
da3 suan4
打算
ying4 pin4
应聘
wai4 bian1
外边
xia4 yu3
下雨
yu3
yi4 bian1; yi1 bian1
一边
liao2 tian1 er5
聊天儿
da4 jia1
大家
ming2 nian2
明年
ke3 neng2
可能
lv3 xing2
旅行
hui2 da2
回答
cai1
ca1
hei1 ban3
黑板
yin1 yue4
音乐
ge1
xin4
you2 piao4
邮票
ji4
an1 na4
安娜
Level 4