Level 11
Level 12

BADANIE NEUROLOGICZNE


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
headache
ból głowy
feeling of tension in the head
napięciowe bóle głowy
lightheadedness
zawroty głowy
epileptic fit
napad padaczkowy
convulsion
drgawki
seizure
napad drgawkowy
syncope
omdlenie
drop attack
napad atoniczny
blackout
chwilowa utrata przytomności
anaesthesia
znieczulenie
paraesthesia
mrowienie
hypoaesthesia
drętwienie, osłabienie czucia
hyperaesthesia
przeczulica
myalgia
ból mięśniowy
muscle weakness
osłabienie siły mięśniowej
paralysis
porażenie
unsteadiness
chwiejność (zaburzenie równowagi)
giddiness
zawroty głowy z zaburzeniami równowagi
imbalance
brak równowagi
clumsiness
niezgrabność ruchów
vertigo
zawroty głowy
visual impairment
zaburzenie widzenia
amnesia
niepamięć
visual failure
rozmywanie się obrazu
blindness
ślepota
blurred vision
nieostre widzenie
diplopia
widzenie podwójne
amblyopia
niedowidzenie
photophobia
światłowstręt
teichopsia
widzenie migocących błysków
visual field loss
ubytek pola widzenia
flashing lights
błyski w oczach
fits
napady padaczkowe
Do you suffer from blackouts?
Czy choruje Pan/i na padaczkę?
Are you temporarily paralysed after a fit?
Czy po napadzie czuje się Pan/i przez chwilę jak sparaliżowany/a?
Do you suffer from episodes of giddiness?
Czy zdarzają się Panu/ni zawroty głowy?
Do you tend to faint easily?
Czy ma Pan/i skłonności do omdleń?
Do any parts of your body feel numb?
Czy czuje Pan/i odrętwienie jakiejś części ciała?
Have you noticed any muscle weakness or paralysis of any muscles?
Czy zauważył/a Pan/i osłabienie lub bezwład jakiegoś mięśnia?
stance and gait
postawa i chód
Please stand with your feet together, keeping your eyes open.
Proszę przyjąć postawę zwartą, oczy otwarte.
Now close your eyes for a short while.
Teraz proszę zamknąć oczy na chwilę.
Walk forwards, turn around and walk back.
Proszę iść do przodu, odwrócić się i przyjść z powrotem
Would like you to walk on a straight line, heel-to-toe.
Czy mógłby/łaby Pan/ni przejść się po linii prostej, stopa za stopą?
cranial nerves
nerwy czaszkowe
I would like to test your sense of smell.
Chciałbym teraz zbadać Pan/i węch.
What can you smell?
Co Pan/i czuje (jaki zapach)?
Visual acuity
Ostrość wzroku
Let us see how good your eyesight is.
Zobaczmy jak dobry masz wzrok.
Now cover your left eye.
Proszę teraz zakryć lewe oko.
visualfields
pole widzenia
Please sit upright and look directly into my eyes.
Proszę usiąść prosto i patrzeć prosto w moje oczy.
My finger will come in from your right side.
Mój palec pojawi się z prawej strony.
Please tell me as soon as you can see my finger.
Proszę powiedzieć, kiedy Pan/i zobaczy mój palec.
Look at me with your left eye.
Patrz na mnie lewym okiem.
Please look naturally, straight ahead.
Proszę patrzeć swobodnie przed siebie.
You can blink occasionally.
Może Pan/i czasem mrugać.
I am now going to shine a light into your eyes.
Teraz zaświecę Panu/ni latarką w oczy.
Please gaze at the ceiling.
Proszę spojrzeć na sufit.
Now look at my finger.
A teraz patrzymy na mój palec.
now upwards and to the side
teraz do góry i na bok
Do you see double in any of these directions?
Czy widzi Pan/i podwójnie przy patrzeniu w którymkolwiek z tych kierunków?
sensory
czucie dotyku
Close your eyes.
Proszę zamknąć oczy.
Clench your teeth
Proszę zacisnąć zęby
Open your mouth fully.
Proszę otworzyć szeroko usta.
Raise your eyebrows.
Proszę unieść brwi,
Show your teeth.
Proszę pokazać (wyszczerzyć) zęby.
Please blow out your cheeks.
Proszę nadąć policzki.
Please whistle.
Proszę gwizdnąć.
Now close your eyes.
Teraz proszę zamknąć oczy.
I will now stand behind you.
Teraz stanę za Panem/nią.
Please repeat after me.
Proszę powtarzać za mną.
I look at your tongue.
Ja obejrzę twój język.
Please shrug your shoulders.
Proszę ruszać ramionami.
Please open your mouth wide.
Proszę otworzyć szeroko usta.
Now stick your tongue out.
Proszę wysunąć język.
Please describe the sensation.
Proszę opisać co Pan/i czuje.
proprioception
czucie głębokie
I am now going to move your right big toe.
Teraz poruszę Pana/ni prawym paluchem.
Level 13