Level 12
Level 13

INNE BADANIA


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Let me take your hand.
Pozwoli Pan/i, że wezmę Pana/nią za rękę.
Roll up your sleeve.
Podwiń rękaw.
I will now take your blood pressure.
Teraz zbadam Panu/ni ciśnienie krwi.
I am now going to feel the pulses in your legs.
Teraz zbadam tętno w nogach.
I shall now raise your straight leg.
Teraz podniosę Pana/ni wyprostowaną nogę.
I am now going to feel your stomach.
Teraz zbadam Pana/ni brzuch.
If it hurts when I touch you please tell me.
Proszę powiedzieć, czy boli.
Now cough, please.
Proszę teraz zakasłać.
I will now test your reflexes with this tendon hammer.
Zbadam teraz odruchy tym młoteczkiem neurologicznym.
I am now going to stroke the sole of your foot with this key.
Teraz pociągnę tym kluczem po Pana/ni podeszwie.
X-ray studies
badanie radiologiczne
chest X-ray
zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej
ultrasound
badanie ultrasonograficzne
computed tomography
tomografia komputerowa
magnetic resonance imaging
rezonans magnetyczny
I will feel your pulse.
Zbadam Pani tętno.