Level 3
Level 4

RUCHY W STAWACH


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Raise your arms, move them forwards and then backwards.
Podnieś ramiona w górę, a potem poruszaj nimi do przodu i do tyłu.
Move your arm across the front of your body.
Poruszaj poprzecznie ramionami przed sobą.
your arms close to your body
ramiona przylegają do ciała
elbows flexed to 90 degrees
łokcie zgięte pod kątem 90 stopni
Separate your hands as widely as possible.
Proszę odwieść ręce jak najdalej od siebie.
Bring your hands together again across your body.
Proszę przywieść ręce znowu do siebie.
Put your arm behind your back and try to reach up to the base of your neck.
Proszę sięgnąć ręką do tyłu i starać się dotknąć palcami szyi.
Push forcefully against the wall.
Proszę mocno naciskać na ścianę.
Bend and straighten your elbow.
Proszę zgiąć i wyprostować łokieć.
Elevate your elbows.
Proszę unieść łokcie.
Place the backs of your hands together.
Proszę złączyć ręce powierzchniami grzbietowymi.
Curl your fingers up into full flexion.
Zegnij maksymalnie palce.
Straighten your fingers out fully.
Wyprostuj maksymalnie palce.
Hold your hand flat on the table with your palm upwards.
Trzymaj rękę płasko na stole dłonią do góry.
Flex your neck so that your chin touches your chest.
Pochyl głowę tak, aby dotknąć podbródkiem klatki piersiowej.
Extend your neck.
Odchyl głowę do tyłu.
Tilt your head sideways.
Proszę przechylać głowę na boki.
Turn your head round.
Proszę kręcić głową.
Lean backwards.
Proszę pochylić się do tyłu.
Bend sideways, sliding your hand down the outer side of your leg.
Proszę skłonić się na bok, zsuwając rękę wzdłuż uda w dół.
Bend the other way.
Proszę się skłonić w drugą stronę.
Twist your trunk to the right side while I anchor your pelvis.
Proszę skręcać w prawo a ja przytrzymam Pani/Pana miednicę.
Please lie on your back.
Proszę położyć się na plecach.
Keep your right leg straight but relaxed.
Proszę przytrzymać prawą nogę wyprostowaną, ale rozluźnioną.
I will try to raise it as far as I can.
Ja będę się starał maksymalnie ją podnieść.
Bend your right hip as far as you can.
Proszę maksymalnie zgiąć nogę w prawym stawie biodrowym.
Please lie face down on the couch with a small pillow under your abdomen.
Proszę położyć się na kozetce twarzą do dołu z małą poduszką pod brzuchem.
Keeping your right leg straight, lift it up into the air.
Proszę podnosić do góry wyprostowaną prawą nogę.
Move your right foot up and down.
Proszę poruszyć prawą stopą w górę i w dół.
Level 5