Level 4
Level 5

UKŁAD RUCHU


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arthralgia
ból stawu
low back pain
ból lędźwi
stiffness
sztywność (stawów, ruchów)
limp
kuleć, chromać
immobility
brak ruchomości
joint instability
niestabilność stawu
Do you suffer from any aches or pains in your bones, muscles or joints?
Czy ma Pan/i bóle kości, mięśni lub stawów?
Have you noticed any stiffness or swelling of your joints?
Czy zauważył/a Pan/i usztywnienie lub obrzęk stawów?
Which joint was the first to be affected?
Który staw został dotknięty/zaatakowany jako pierwszy?
Which joint is the worst affected?
Który staw jest najbardziej dotknięty/ /zaatakowany?
Are the joints affected symmetrically or asymmetrically?
Czy stawy są dotknięte/zaatakowane symetrycznie czy niesymetrycznie?
Do you suffer from pain in your back?
Czy miewa Pan/i bóle lędźwi?
Is the pain relieved by rest or by activity?
Czy ból zmniejsza się w stanie spoczynku bądź w stanie aktywności?
Does the pain get worse as the day goes on?
Czy ból nasila się w miarę upływu dnia?
Can you cope at home by yourself?
Czy daje sobie Pan/i radę w domu sam/a?
Can you manage to go to the toilet?
Czy jest Pan/i w stanie dojść do toalety?
Can you manage to wash yourself?
Czy może Pan/i umyć się samodzielnie?
Can you manage to walk upstairs?
Czy jest Pan/i w stanie samodzielnie wejść po schodach?
Can you manage to cook a meal?
Czy jest Pan/i w stanie ugotować sobie posiłek?
Can you walk normally?
Czy może Pan/i normalnie chodzić?
Have you ever broken any bones?
Czy miał/a Pan/i kiedykolwiek jakieś złamania kości?
Stand up and hold your arms horizontally in front of you.
Proszę stanąć i wyciągnąć ramiona prosto przed siebie.
Place your palms uppermost .
Proszę skierować dłonie do góry.
Move your arms outwards in line with your body to 90 degrees.
Proszę wyciągnąć ramiona pod kątem 90 stopni w stosunku do ciała.
Flex your elbows.
Proszę zgiąć łokcie.
Resist my attempts to push your arms downwards.
Proszę nie pozwolić mi na przygięcie ramion do dołu.
Put your arms by your side.
Proszę opuścić luźno ramiona.
Try to bend your elbow while I resist you.
Spróbuj zgiąć łokieć, podczas gdy ja będę stawiał opór.
Try to straighten your elbow.
Proszę próbować wyprostować łokieć.
Lie on the couch with your legs relaxed.
Proszę położyć się na kozetce, nogi rozluźnione.
I am going to gently grasp your knee.
Uchwycę delikatnie Pana/ni kolano.
Tap the sole against my hand as fast as you can.
Proszę uderzać jak najszybciej podeszwą w moją rękę.
Please sit up.
Proszę usiąść prosto.
Raise your knee and keep it raised.
Proszę unieść kolano i trzymać je w tej pozycji.
Straighten your knee and prevent me from bending it.
Proszę wyprostować kolano i nie pozwolić mi go zgiąć.
Flex your knee and prevent me from straightening it.
Proszę zgiąć kolano i nie pozwolić mi go wyprostować.
Try to move your foot downwards while I resist you.
Proszę opuszczać stopę, pokonując mój opór.
Touch your nose with the tip of your index finger.
Proszę dotknąć swego nosa czubkiem palca wskazującego.
Place your right heel onto your left knee.
Proszę umieścić swoją prawą piętę na lewym kolanie.
palm ( z łac.)
dłoń
slap
uderzać
Level 6