Level 122
Level 123

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
analytic
mantıkla alâkalı, tahlilî, analitik, analiz ile alâkalı
assert
cesaretle, kendine güvenerek konuşmak, davranmak, iyi olduğunu göstermek
bachelor
bekâr
calculus
yüksek matematik, kalkülüs
celestial
göğe ait, semavî, gökyüzü ile alâkalı, ilâhî
cognitive
anlama, kavrama, öğrenmeye ilişkin
collision
1. çarpışma 2. kuvvetli fikir ayrılığı
competent
ehil, usta, kabiliyetli
diploma
diploma
excel
bir şeyde çok iyi/mükemmel olmak, üstün/ilerde olmak