Level 1
Level 2

Introduction - Basic Bootcamp


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
szia
hello, hi (informal)
vagyok
I am
örülni
to be happy
hogy
that
én
I, me
is
too
örülök
I am happy
Örülök hogy megismertelek
Nice to meet you (informal)
Örülök hogy megismertem
Nice to meet you (formal)
good
nap
day
kívánni
to wish
magyar
Hungarian (nationality)
angol
English (nationality)
Jó napot kívánok
Good afternoon
Magyar vagyok
I'm Hungarian
Angol vagyok
I'm English
orosz
Russian
amerikai
American
német
German
lengyel
Polish
kínai
Chinese
japán
Japanese
olasz
Italian
elnézést
Excuse me / I'm sorry
lassú
slow
mondani
to say
kérem
please
egyszer
once
még
again, more
elmondani
to say, to explain
érteni
to understand
nem
not, don't
magyarul
in Hungarian
van
there is, to be (3rd sing)
leírni
to write down
Elnézést, hogy van magyarúl hogy...?
Excuse me, how do you say... in Hungarian?
jegy
ticket
Nem értem
I don't understand
Elmondaná még egyszer?
Could you say that again? Please repeat that
Kérem mondja lassabban
Please, speak slower
Leírná magyarul?
Could you write this down for me in Hungarian, please?
kettő
two
egy
one
négy
four
hat
six
öt
five
hét
seven
kilenc
nine
nyolc
eight
három
three
tíz
ten
tizenegy
eleven
tizenkettő
twelve
tizenhárom
thirteen
tizennégy
fourteen
tizenöt
fifteen
tizenhat
sixteen
tizenhét
seventeen
tizennyolc
eighteen
tizenkilenc
nineteen
húsz
twenty
harminc
thirty
negyven
forty
ötven
fifty
hatvan
sixty
hetven
seventy
nyolcvan
eighty
kilencven
ninety
száz
one hundred
ezer
one thousand
kétszáz
two hundred
ötvenezer
fifty thousand
százezer
one hundred thousand
hatszáz
six hundred
háromszáz
three hundred
négyszáz
four hundred
egymillió
one million
kilencszáz
nine hundred