Level 1
Level 2

Kapitel 1 - Magunkról és másokról


149 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agresszív
aggressiv
ahova / Mindig van vmi jó program, ahova érdemes elmenni.
wohin (Relativpronomen) / Es gibt immer einige gute Programme, die einen Besuch wert sind. (Lit.: wo es sich lohnt hinzugehen.)
aktív / Aktív ember vagyok, mindig csinálok vmit.
aktiv / Ich bin ein aktiver Mensch, ich mache immer etwas.
alaptermészet / Nyugodt az alaptermészetem.
Temperament / Ich habe ein ruhiges Temperament.
annyira / Nem annyira szeretek futni.
so (sehr) / Ich laufe nicht so gerne.
anyai / Az anyai nagypapám sajnos már nem él.
mütterlich, mütterlicherseits / Mein Opa mütterlicherseits lebt leider nicht mehr.
apai / Az apai nagymamám Bécsben él.
väterlich, väterlicherseits / Meine Großmutter väterlicherseits lebt in Wien.
após
Schwiegervater
arc
Gesicht
argentin
argentinisch, Argentinier
ásít
gähnen
ásítás
Gähnen
azért / Azért olyan ismerős az arca, mert a szomszédban lakik.
deshalb, daher / Mir ist sein Gesicht deshalb so bekannt, weil er in der Nachbarschaft wohnt.
azóta / Szegedre jártam egyetemre. Azóta Japánban és Kínában is éltem.
seitdem, seit dieser Zeit / Ich besuchte die Uni in Szeged. Seitdem lebte ich in Japan und China.
benne / Nem vagyok benne biztos.
drin / Ich bin dessen nicht sicher. (Idiom)
benneteket / Szeretlek benneteket.
euch (Akkusativ) / Ich liebe euch.
bennünket / Bennünket érdekelnek a nyelvek.
uns / Uns interessieren die Sprachen.
családmodell / Ma az egygyerekes családmodell jellemző.
Familienmodell / Heutzutage ist das Familienmodell mit einem Kind typisch.
csoporttárs / Gyurival együtt jártam egyetemre, a csoporttársam volt.
Kommilitone, Mitstudent / Ich ging zusammen mit Gyuri zur Uni, er war mein Kommilitone.
egyébként / Egyébként sok ember úgy gondolja, hogy a nők feladata a gyermeknevelés.
übrigens / Übrigens denken viele Leute, dass die Aufgabe der Frauen die Kindererziehung ist.
egygyerekes / Ma az egygyerekes családmodell jellemző.
mit einem Kind / Heute ist das Ein-Kind Familienmodell üblich/typisch.
egyhetes / Volt egy egyhetes spanyol filmfesztivál.
einwöchig / Es gab ein einwöchiges spanisches Filmfestival.
ékszerész
Juwelier
elmesél vmit (vkinek) / Éva elmesélte, hogy külföldön élt.
etw (jmd) erzählen / Éva erzählte, dass sie im Ausland lebte.
előtér / Az előtérben egy fiatal fiú táncol.
Vordergrund / Im Vordergrund tanzt ein junger Mann.
eltart vkit / A férj eltartja a családot.
sorgen für jn (finanziell) / Der Mann sorgt für die Familie.
élvez vmit / Nagyon élveztem az előadást.
etw. genießen / Ich habe die Aufführung sehr genossen.
érdekel vkit vmi / Főleg az angol filmek érdekelnek.
sich interessieren für / Vor allem interessiere ich mich für die englischen Filme.
érdemes vmit csinálni / Érdemes elmenni erre a kiállításra.
etwas wert sein zu tun, sich lohnen zu machen / Es lohnt sich, zu dieser Ausstellung zu gehen.
eredmény / A kék szem valószínűleg egy genetikai mutáció eredménye.
Ergebnis / Blaue Augen sind wahrschienlich das Ergebnis einer genetischen Mutation.
érint vmit / Az első kérdésem a családmodelleket érinti.
etw. betreffen / Meine erste Frage betrifft die Familienmodelle.
érték / Magyarország tradicionális értékeket képvisel.
Wert / Ungarn vertritt traditionelle Werte.
fej
Kopf
félhosszú / félhosszú haj
schulterlang / schulterlanges Haar
féltékeny / Egyáltalán nem vagyok féltékeny.
eifersüchtig / Ich bin gar nicht eifersüchtig.
festészet
Malerei
fotókiállítás
Fotoausstellung
fotómodell
Fotomodell
fotózás
Fotografieren
fül
Ohr
fülbevaló
Ohrring
fülbevalós / Az a zöld fülbevalós lány a húgom.
mit Ohrringen / Das Mädchen da mit den grünen Ohrringen ist meine kleine Schwester.
gasztronómia
Gastronomie
genetikai / A kék szem valószínűleg egy genetikai mutáció eredménye.
genetisch / Blaue Augen sind wahrscheinlich das Ergebnis einer genetischen Mutation.
göndör
lockig
gyakori / Melyik a leggyakoribb szemszínű?
häufig / Welche ist die häufigste Augenfarbe?
gyereknevelés
Kindererziehung
haj
Haar
haragszik / Ne haragudjon, nem megyek moziba.
böse sein, etwas übelnehmen / Sei mir nicht böse, aber ich gehe nicht ins Kino.
harmadik
dritt-
has
Bauch
hasonlít vkire/vmire / Mindenkire hasonlítok egy kicsit a családban.
ähneln, jmd/etw ähnlich sehen / Ich sehe _jedem_ in der Familie ein bisschen ähnlich.
hát
Rücken
széles hát
breiter Rücken
háttér / A háttérben két ember táncol.
Hintergrund / Im Hintergrund tanzen zwei Menschen.
háztartás / A nő vezeti a háztartást.
Haushalt / Die Frau führt den Haushalt.
homlok / magas/alacsony homlok
Stirn / hohe/niedrige Stirn
intenzív / Intenzíven tanulok magyarul.
intensiv / Ich lerne intensiv Ungarisch.
intenzívtanfolyam
Intensivkurs
irodalom / Nagyon szeretem az irodalmat.
Literatur / Ich mag Literatur sehr.
irodavezető
Büroleiter
ismerkedés
Sich kennenlernen
izmos
muskulös
jellemző / Ázsiában a barna szemszín jellemző.
typsich, charakteristisch / In Asien ist die braune Augenfarbe (ganz) typisch.
jogász
Jurist
jószívű
gutherzig
kar
Arm
karkötő
Armband
képvisel vmit/vkit
etw/jmd vertreten
Magyarország tradicionális értékeket képvisel.
Ungarn vertritt traditionelle Werte.
képviselő / tradicionális értéket képviselő országok
vertretend / klassische Werte vertretende Länder
késés / Bocsánat a késésért.
Verspätung / Entschuldigung für die Verspätung.
kialakul / A szemszín általában hároméves korra alakul ki.
sich herausbilden / Die Augenfarbe bildet sich in der Regel bis zum dritten Lebensjahr heraus.
kiderül / Kiderült, hogy magyarul tanul.
sich herausstellen / Es hat sich herausgestellt, dass er Ungarisch lernt.
költözik vhova / Magyarországra költözünk.
(um)ziehen nach / Wir ziehen nach Ungarn.
könyök
Ellbogen
kopasz
kahl
kopaszodó / kopaszodó férfi
kahl werdend / ein kahl werdender Mann
középkorú / középkorú férfi
mittleren Alters / ein Mann mittleren Alters
közös / Van egy közös témánk.
gemeinsam / Wir haben ein gemeinsames Thema.
között / Nincs különbség az országok között.
zwischen / Es gibt keinen Unterschied zwischen den Ländern.
kubai
kubanisch
lábfej
Fuß
legfeljebb / A nők ma egész Európában átlagosan egy, legfeljebb két gyereket szülnek.
höchstens / Frauen gebären heute europaweit (in ganz Europa) im Durchschnitt ein, maximal zwei Kinder.
legtöbbször / A legtöbbször dánul beszélünk.
meistens / Meistens reden wir Dänisch.
lustálkodik
faulenzen
manapság / Melyik munka nem stresszes manapság?
heutzutage / Welcher Job ist heutzutage nicht stressig?
mellkas
Brust
modell
Modell
modellezés
Modellieren
mosolygós / mosolygós arc
lächelnd / ein lächelndes Gesicht
múlt / A múlt héten Horvátországban voltam.
letzt- / Ich war letzte Woche in Kroatien.
mutáció
Mutation
nyak
Hals
nyugdíjas
Rentner
öltöny
Anzug
öltönyös / Szürke öltönyös fiatalember.
in einem Anzug / Der junge Mann im grauen Anzug.
önkénteskedik
als Freiwilliger tätig sein
orr
Nase
őszinte / Őszintén szólva nem érdekel a sport.
ehrlich / Ehrich gesagt interessiert mich Sport nicht.
ötvenedik
fünfzigst-
palota
Palast
partner
Partner
passió
Passion
pénzkeresés
Geldverdienen
pigment
Pigment
pigmentáció
Pigmentierung
progresszív / progresszív értékek
progressiv / progressive Werte
részt vesz vmin/vmiben / Részt veszek egy nyelvtanfolyamon.
teilnehmen an etw. / Ich nehme an einem Sprachkurs teil.
ritka / A zöld a legritkább szemszín.
selten / Grün ist die seltenste Augenfarbe.
ritkán
selten (Adverb)
semmilyen / Semmilyen sportot nem szeretek.
keiner(lei) / Ich mag keinerlei Sportarten.
Skandinávia
Skandinavien
sógornő
Schwägerin
sor / Az első sorban állok.
Reihe, Zeile / Ich stehe in der ersten Reihe.
sóska
Sauerampfer
sportág / A kedvenc sportágam a futás.
Sportart / Meine Lieblingssportart ist Laufen.
száj
Mund
szakfolyóirat
Fachzeitschrift
vmilyen szakos / Magyar szakos egyetemista vagyok.
im Fach... / Ich bin Hungarologiestudent./ Ich studiere Hungarologie.
széles / Túl széles vállam van.
breit / Ich habe zu breite Schultern.
szem
Auge
szemöldök
Augenbraue
szempont / Ebből a szempontból nincs különbség az országok között.
Gesichtspunkt, Hinsicht / In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen den Ländern.
szemszín
Augenfarbe
szerencse
Glück
szerencsére / A családom szerencsére elég kicsi.
glücklicherweise, zum Glück / Meine Familie ist zum Glück ziemlich klein.
szervez vmit / A családommal szervezek programot.
etw. organisieren, etw. unternehmen / Ich unternehme etwas mit meiner Familie.
szobrászat
Bildhauerei
szőke
blond
tanfolyam / Magyartanfolyamra járok.
Kurs / Ich besuche einen Ungarischkurs.
technika / technikai újítások
Technik / technische Neuerungen
tegeződik / Tegeződjünk, jó?
duzen / Lass uns duzen.
térd
Knie
testrész
Körperteil
történelem / Engem nagyon érdekel a történelem.
Geschichte / Ich interessiere mich sehr für Geschichte.
történik / Itt mindig történik vmi.
etw. passieren / Hier passiert immer etwas.
tradicionális / Magyarország tradicionális értékeket képvisel.
traditionell / Ungarn vertritt traditionelle Werte.
tudomány
Wissenschaft
tűnik / Úgy tűnik, ma nincs semmi érdekes program.
scheint / Heute scheint kein interessant Programm zu laufen.
újdonság
Neuigkeit
újítás
Innovation, Neuerung
utoljára / Utoljára egy francia filmet néztem.
letztes Mal, zum letzen Mal / Letztes Mal habe ich einen französischen Film gesehen.
váll
Schulter
változatos / A munkám nagyon érdekes és változatos.
abwechslungsreich / Meine Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich.
változik / Változik a világ.
sich ändern / Die Welt ändert sich.
variáns
Variante
végez az egyetemen / Angol-német szakon végeztem az egyetemen.
sein Studium abschließen / Ich habe mein Studium in Englisch und Deutsch mit einem Masterdiplom abgeschlossen.
vonatkozik / Az utolsó kérdésem Magyarországra vonatkozik.
sich beziehen / Meine letzte Frage bezieht sich auf Ungarn.
Level 3