Level 1
Level 2

Vegyes (Miscellaneous)


147 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sátor
tent
tábor
camp
szobaszolgálat
room service
körvonal
outline, contour
kontúr
outline, contour
köb
cube
kocka
cube, dice
jégkocka
ice cube
tekercs
reel, spool, skein, roll
keverék
mixture, blend
keverés
mixing
összekeverés
mixing together, mixing up [gen}
összetévesztés
confusion, mixing/muddling up [of sth with sth, in error]
összecserélés
confusion, mixing/muddling up [of sth with sth, in error]
zűrzavar
disorder, confusion, upheaval, turmoil
kavarodás
disorder, confusion, upheaval, turmoil
felfordulás
disorder, confusion, upheaval, turmoil
figyelmeztető jel
warning sign
alkalmasság
suitability, appropriateness {gen}
megfelelőség
suitability, appropriateness {gen}
rátermettség
suitability, aptitude, fitness [of person]
jártasság
proficiency, expertise, thorough knowledge
hozzáértés
expertise, knowhow, competence
szakértelem
expertise, knowhow, competence
helyénvalóság
appositeness, appropriateness [of remark, act]
megbízhatóság
reliability, dependability, trustworthiness
alkalmatlanság
unsuitability, inappropriateness; inconvenience, nuisance
kellemetlenség
unpleasantness, inconvenience, nuisance
kényelem
comfort, convenience
kényelmetlenség
discomfort
zavarás
disturbance, bother [causing distraction/inconvenience]
illem
propriety, decency, decorum, seemliness, good manners
illendőség
propriety, decency, decorum, seemliness, good manners
beleegyezés
consent, assent, approval
hozzájárulás
1) contribution; 2) consent, assent
jóváhagyás
endorsement, approval, confirmation [that action can go ahead]
helyeslés
endorsement, approval, confirmation [that action can go ahead]
engedélyezés
authorizing, granting, licensing
tartózkodási engedély
residence permit
építési engedély
building permit
sürgősség
urgency
leleplezés
unveiling
találmány
invention ↓
feltaláló
inventor
leleményesség
inventiveness, ingenuity, resourcefulness
találékonyság
inventiveness, ingenuity, resourcefulness
találat
hit, match [found item meeting search criteria]
pillantás
glance, glimpse, look
fellépés
performance, appearance (on stage etc)
teljesítmény
performance, productivity, output; feat
vívmány
exploit, achievement, feat
teljesítménynövelés
performance enhancement
teljesítés
fulfilment [of promise/duty]; carrying out, execution, performance
végrehajtás
implementation, carrying out, execution
keresztülvitel
implementation, carrying out, execution
véghezvitel
implementation, carrying out, execution
kivitelezés
implementation, carrying out, execution
létrehozás
bringing about, bringing into existence
megvalósítás
realization [making sth a reality]
önmegvalósítás
self-realization
végrehajthatóság
feasibility, practicability
keresztülvihetőség
feasibility, practicability
megvalósíthatóság
feasibility, practicability
teljesíthetőség
feasibility, practicability
innováció
innovation
újítás
innovation
megújítás
renewal
felújítás
renewal
újdonság
novelty
eredetiség
originality
hitelesség
authenticity, genuineness
valódiság
authenticity, genuineness
előfordulás
occurrence, incidence
fejlemény
development ↓ [recent occurrence]
vízválasztó
watershed
korszellem
zeitgeist, spirit of the age
hőstett
heroic deed, act of heroism
rendeltetés
intended/designated purpose/function
megközelítés
approach [to a problem, issue etc]
közeledés
approach(ing), getting closer
kilátás
vista, panorama, outlook, prospect
sejtés
guess ↓; guesswork, conjecture
találgatás
guessing, guesswork, conjecture
sejtelem
premonition, presentiment, suspicion, hunch
előérzet
premonition, presentiment
intuíció
intuition
megérzés
intuition, premonition
átláthatóság
transparency
elszámoltathatóság
accountability
megpróbáltatás
ordeal
viszontagságok
ups and downs, vicissitudes, adversities, setbacks
hányattatás
ups and downs, vicissitudes, adversities, setbacks
zsákutca
cul de sac, impasse, blind alley, dead end
holtpont
deadlock, standstill, impasse {fig}
patthelyzet
stalemate
gát
dike; {sport} hurdle
akadály
obstacle, hindrance, impediment
gátlás
hindrance, impediment; inhibition {psych}
nyűg
hindrance, encumbrance, nuisance, bother
feltartóztatás
holding up, impeding, waylaying
megelőzés
prevention
elhárítás
averting, parrying, fending off, staving off
kémelhárítás
counter-espionage
kölcsönösség
reciprocity, mutuality
viszonosság
reciprocity, mutuality
viszonzás
reciprocation, returning of a favour
sokaság
multitude
sokoldalúság
versatility
egyhangúság
monotony
egyoldalúság
one-sidedness
elfogultság
partiality, bias
részrehajlás
partiality, bias
megítélés
judgement (as in: appraisal, opinion)
előítélet
prejudice
előszeretet
predilection
kifogás
objection
ürügy
pretext
színlelés
pretence, pretending, feigning
tettetés
pretence, pretending, feigning
áttörés
breakthrough
tisztaság
cleanliness, cleanness
tisztítás
cleaning {gen}
tisztogatás
cleansing; purging
etnikai tisztogatás
ethnic cleansing
takarítás
tidying, cleaning [the home]
szűrés
filtering; screening
rakás
pile, heap, stack [of things]
halom
pile, heap, stack [of things]; mound
gyűjtés
collection ◊ [act of]; collecting
gyűjtemény
collection ↓ [assemblage of items]
töredék
fragment
csík
stripe
pazarlás
squandering, wasting
pocsékolás
squandering, wasting
tékozlás
squandering, wasting
fecsérlés
squandering, wasting
időpazarlás
waste of time
időpocsékolás
waste of time
időfecsérlés
waste of time
civilizáció
civilisation
csapatmunka
teamwork
bemutatás
introduction, presentation [of person or thing]
bemutatkozás
Introduction [of oneself]
képmutatás
hypocrisy
képmutató
hypocrite
szélsőség
extreme, extremity
véglet
extreme
Level 3