Level 19
Level 20

Nyelv, kultúra, közlés (Language, culture, communi


130 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
újságírás
journalism
adás
giving; transmission, broadcast
rádióadás
radio broadcast
televíziós adás
television broadcast
tévéadás
television broadcast
hírforrás
news source
sajtóközlemény
press release
műterem
(artist's) studio, atelier
műértő
connoisseur (of art)
műértés
connoisseurship
hangversenyterem
concert hall
összhang
harmony
harmónia
harmony
forgatókönyv
screenplay, script [for film]
felvilágosodás
the Enlightenment {hist.}
reneszánsz
Renaissance
újjászületés
rebirth
giccs
kitsch
díszlet
scenery, set {theat}
előzetes
trailer {film, TV}
névmás
pronoun
birtokos névmás
possessive pronoun
személyes névmás
personal pronoun
visszaható névmás
reflexive pronoun
vonatkozó névmás
relative pronoun
alany
subject {ling}
alanyeset
nominative case {ling}
tárgyeset
accusative case {ling}
kijelentő mód
indicative mood {ling}
kötőmód
subjunctive mood {ling}
feltételes mód
conditional mood {ling}
határozószó
adverb
kötőszó
conjunction {ling}
alárendelő kötőszó
subordinating conjunction
rag
word ending, inflection {ling}
ragozás
inflectional paradigm, declension, conjugation {ling}
igeragozás
verb conjugation
főnévragozás
noun declension
igekötő
verbal prefix, coverb
toldalék
suffix
segédige
auxiliary verb
köznyelv
standard/everyday language
anyanyelv
mother tongue
nyelvbotlás
slip of the tongue
szójáték
pun, play on words
szellemesség
wittiness; witticism
szólás
idiom, idiomatic expression/phrase
szólásmód
idiom, idiomatic expression/phrase
szófordulat
idiom, idiomatic expression/phrase
beszédfordulat
idiom, idiomatic expression/phrase
mondás
saying
közmondás
proverb, adage
metafora
metaphor
közhely
platitude, commonplace
klisé
cliché
túlzás
exaggeration
magánhangzó
vowel
mássalhangzó
consonant
helyesírás
correct spelling
elírás
typo, spelling mistake
kézírás
handwriting
fejléc
heading [in document]
diakritikus jel
diacritic mark, accent mark
ékezet
acute or grave accent (á, é, à, è)
kettős éles ékezet
double acute accent (ő, ű)
központozás
punctuation
írásjel
punctuation mark
központozási jel
punctuation mark
vessző
comma
pontosvessző
semicolon
tizedesvessző
decimal comma
zárójel
bracket [punctuation]
kérdőjel
question mark
felkiáltó jel
exclamation mark
felkiáltás
exclamation
idézőjel
inverted comma(s), quotation mark(s)
hanglejtés
intonation
intonáció
intonation
megbeszélés
discussion; appointment [pre-arranged meeting]
tanácskozás
conference, discussion, deliberation
közbevetés
interjection
sértés
offence, affront, insult
sérelem
offence, affront, grievance
szitok
swearword, term of abuse
szidalom
swearword, term of abuse
káromkodás
swearing, bad/foul language
szitkozódás
abusive/insulting language, invective, cussing
szidalmazás
abusive/insulting language, invective, cussing
gyalázás
vilification
rágalom
slander, libel, defamation, calumny
rágalmazás
slander, libel, defamation, calumny
becsületsértés
slander, libel, defamation, calumny
sárdobálás
mudslinging
becsmérlés
disparagement, denigration
leszólás
disparagement, denigration
szóváltás
argument, harsh exchange of words
hasonlat
simile
fogadalom
oath, pledge, vow
eskü
oath, pledge, vow
összeesküvés
conspiracy
olvasmány
reading material
piszkozat
draft [preliminary version]
tervezet
draft [preliminary version]
csatolmány
attachment [appended document]
melléklet
supplement, insert, attachment
függelék
appendix, addendum
kivonat
extract, excerpt [of text]
tartalomjegyzék
table of contents
kötet
volume, tome [of book]
hangoskönyv
audiobook
fogalmazás
composition, drafting [of a text]; essay
iskolai fogalmazás
school essay
megfogalmazás
wording, phrasing, formulation [of words]
szerkesztés
editing, composition, drawing up [of text]
mondatszerkesztés
sentence construction, formation of sentences
mondatszerkezet
sentence construction, formation of sentences
idézet
quotation, citation
kétértelműség
ambiguity, double meaning, equivocality
többértelműség
ambiguity
félreérthetőség
ambiguity, misinterpretability
köntörfalazás
beating about the bush, mincing one’s words, circumlocution
kertelés
beating about the bush, mincing one’s words, circumlocution
mellébeszélés
evasive talk, waffle
beleszólás
voice, say [input into a debate/decision]
befolyásolás
influencing
becsületszó
word of honour
ív
arch, arc
kérdőív
questionnaire
szakkifejezés
technical expression
karcolat
sketch story [very short story]
Level 21