Level 24
Level 25

Vegyes (Miscellaneous)


91 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fenntartás
maintenance, upkeep; reservation [limiting qualification/caveat]
karbantartás
maintenance, upkeep
készülődés
preparation (for wedding/christmas)
konvergencia
convergence
várólista
waiting list
pompa
pomp, splendour, pageantry
skála
scale, range
termékskála
product range
általánosítás
generalisation
túlátlalánosítás
overgeneralisation
túlzó átlalánosítás
overgeneralisation
bizonyítás
proving, certifying, verification
figyelembevétel
taking into account/ consideration
tekintetbevétel
taking into account/ consideration
megbízás
assignment [task], mission, errand, mandate
bebocsátás
permission to enter, admittance, being allowed in
beengedés
permission to enter, admittance, being allowed in
kihalás
extinction, dying out
megfulladás
drowning, suffocation {intrans}
megfojtás
drowning, strangling, suffocating, choking {trans}
iga
yoke
horpadás
dent, indentation, hollow
informálódás
inquiries, researching, obtaining information
előrejelzés
forecast
jóslat
prophecy, prediction
jóslás
prophesying, prediction
jövendőmondás
prophesying, foretelling
jövendölés
prophesying, foretelling
előmozdítás
furtherance, advancement [of an endeavour]
elősegítés
furtherance, advancement [of an endeavour]
átmeneti megoldás
transitional/interim solution
szükségmegoldás
makeshift/stopgap solution
kiegészítés
completion, supplementation
felszabadítás
liberation, freeing, setting free
megszabadítás
liberation, freeing, setting free
kiszabadítás
liberation, freeing, setting free
enyhítés
easing, alleviation, relieving
enyhülés
easing, alleviation, relieving
gátszakadás
damburst, breach of a dyke
kiszivárogtatás
leaking, leak [of information]
megkülönböztetés
distinction, differentiation
ismertetőjel
characteristic (feature/trait), hallmark
ismertetőjegy
characteristic (feature/trait), hallmark
megkülönböztető jelzés
distinguishing mark, distinctive feature
megkülönböztető jegy
distinguishing mark, distinctive feature
jellemzés
characterisation
jelölés
marking, notation
megjelölés
marking, notation
jelzés
marking, notation
reménytelen eset
hopeless case, lost cause
egyszeri eset
one-off case/event
felsőbbség
superiority; the authorities
fölény
superiority, ascendancy [leading position]
elsőbbség
precedence, priority [sb's prior right/claim, privilege]
tekintély
prestige
presztízs
prestige
elvtelenség
lack of principles
erkölcstelenség
immorality
eshetőség
eventuality, contigency
esetlegesség
eventuality, contigency
érettség
maturity; ripeness
jóhiszeműség
good faith, bona fides
kicsinyesség
small-mindedness, pettiness
közvetlenség
immediacy, directness
áttekinthetőség
clarity, viewability, ease of viewing/surveying
(fel)élénkítés
enlivening, vitalization, animation
(fel)élénkülés
enlivening, vitalization, animation
érzelgés
mawkishness, sentimentality, schmaltz
érzelgősség
mawkishness, sentimentality, schmaltz
lefekvés
lying down, going to bed
kézbesítés
handing over (of letter, message)
kötés
binding, tying
újjászervezés
reorganisation, restructuring
rendezvényszervezés
event organising
körültekintés
circumspection
megtiszteltetés
honour, privilege
kitüntetés
decoration, honour, distinction
tökéletesítés
perfecting
üldözés
pursuit, hunt, chase
boszorkányüldözés
witchhunt
félrevezetés
misdirection, misleading, deceit
különc
eccentric, oddball, weirdo
embertárs
fellow human
felebarát
fellow human
gödör
pit; pothole
szemfedő
shroud
gúny
ridicule, mockery
gúny céltáblája
laughing stock, target of mockery/ridicule
gúny tárgya
laughing stock, target of mockery/ridicule
nevetség tárgya
laughing stock, target of mockery/ridicule
bohóckodás
clowning around, clownish antics