Level 11
Level 12

New words(191115)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impair
zarar vermek, zayıflatmak, bozmak
invade
işgal etmek, istila etmek
involve
kapsamak, etkisi altına almak, sarmak
last
sürmek, devam etmek
manifest
göstermek, belli etmek, belirtmek
massive
devasa, çok büyük, kocaman
notorious
adı çıkmış, kötü şöhretli
outstanding
mükemmel, önemli, göze çarpan
penetrate
içine işlemek, sızmak, nüfuz etmek
perish
çürümek, bozulmak, yol olmak
preliminary
ilk, ön, hazırlayıcı, başlangıç
profess
iddia etmek, ileri sürmek, itiraf etmek
prosecute
mahkemeye vermek, dava açmak
recognize
tanımak, kabul etmek, onaylamak
secrete
yaymak, salgılamak, çıkarmak
sentence sbd. to
birini cezaya çarptırmak
sequence
dizi, zincir, silsile
moderate
ılımlı, ölçülü, makul
observe
izlemek, gözlemlemek, incelemek
outbreak
patlak verme, ortaya çıkma
compulsively
zorlayıcı olarak, kontrol edilemeyen bir şekilde
wholly
büsbütün, tamamıyla, tamamen
Level 13