Level 1

1. ünite


331 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
friendship
arkadaşlık
to have a pary
parti yapmak
to drink
içmek
something
birşeyler
to go for walk
yürüyüşe gitmek
physically active
fiziksel olarak etkin
ask
sormak
further information
daha fazla bilgi
compare
karşılaştırmak
barbecue
mangal
football
futbol
soccer match
futbol karşılaşması
bicycle race
bisiklet yarışı
volleyball tournament
voleybol turnuvası
join
katılmak
circle
daire içine almak
have a class party
sınıf patisi yapmak
nature walking
doğa yürüyüşü
line
hat çizgi
how are you doing?
naber
organize
düzenlemek
may be later.
belki daha sonra
take care
kendine iyi bak
I'm sorry
üzgünüm afedersin
help
yardım etmek
can't help
yapmaktan kendini alamamak
clean the house
evi temizlemek
guest
misafir
no matter
sorun değil
decide
karar vermek
invite
davet etmek
be ready
hazır olmak
information
bilgi
change
değiştirmek
sender
gönderen
for
-den dolayı,için
about
hakkında
I guess
öyle tahmin ediyorum ki...
know
bilmek
address
adres
very
cok
find
bulmak
take bus
otobüse binmek
get off
inmek
get on
binmek
cheers
şerefe
imagine
hayal etmek
answer,reply
cevap vermek
attend
katılmak
attendant
katılımcı
use
kullanmak
in pairs
2 kişilik gruplar halinde
role play
rol yapma
as in the example
örnekteki gibi
it sounds fun
kulağa hoş geliyor
again
tekrar
answer
cevap
have a great fun
çok eğlenmek
above
yukardaki
greet
selamlamak
at the begining
başlangıçta
at the end
sonunda
meet
buluşmak
something to eat
yiyecek bişeyler
tennis competition
tenis musabakası
date
tarih
request
rica etmek
place
yer
as
gibi
like
gibi
scan
taramak
comb
saç taramak
definition
tanım
follow
takip etmek
example
örnek
turn
dönmek
proverb
atasözü
Mean
Demek İstemek, Anlamına Gelmek
best friend
en iyi arkadaş
mind
hafıza
never mind
boşver
to have something in common
ortak tarafları olmak
have the same interests
aynı şeylere ilgi duymak
help someone
birine yardım etmek
back (someone) up
birine destek olmak
stranger
yabancı
someone you don't know
bilmediğin birisi
expression
ifade, izlenim
to count on (somebody)
(birisine) güvenmek
buddies
sıkı dostlar
get on well with (somebody)
(birisiyle) iyi anlaşmak
true friend
doğru arkadaş
someone (pronoun)
birisi,biri
think of (someone)
(birisini) düşünmek
share
paylaşmak
a part of
bir parça
for a short time
kısa bir süre için
nothing special
özel birşey yok
pick (somebody) up
(birisini) arabayla almak
depend on (somebody)
birisine güvenmek
each of
herbiri
each other
biribirini
know
bilmek
most of time
çoğu zaman
place
yer
event
olay
happen
olmak
see you soon
görüşürüz
closest friend-best friend
en yakın arkadaş
us
bizi, bize
come with us
bizimle gel
bring
getirmek
hope
umut etmek
I hope you can come
umarım gelebilirsin
order
sipariş etmek-sıralamak
be,become
olmak
come in
içeri gel
feel at home
evinde gibi hisset
enjoy yourself
rahat ol
what do you have in your mind?
aklında ne var?
what do you think about ...?
... hakkında ne düşünüyorsun?
choice
seçenek
another
başka
thanks for everything
herşey için teşekkürler
understand
anlamak
offer
teklif etmek-teklif
accept
kabul etmek
refuse (verb)
reddetmek,geri çevirmek,direnmek
simple
basit
text
metin, okuma parçası
letter
mektup
apologize (verb)
özür dilemek,af dilemek
all is well
herşey yolunda
I am sure
eminim
examination
sınav
have great fun
çok eğlenmek
late show
gece programı (tv)
guess
tahmin etmek
it is fine for me
bana uyar
I guess
sanırım
I'd love to
çok isterim
difficult
zor
that would be great
harika olur
make sure
emin ol
what type of
ne tür
reply
cevap
important exam
önemli sınav
why do you ask?
niye sordun?
got it
anladım
got it?
anladın mı?
responsible for
sorumlu olmak
I'm not really into
pek ilgilenmem
for
için
ticket
bilet
graduation
mezuniyet
tomorrow
yarın
toight
bu gece
the day after
yarından sonraki gün
the day before
dünden önceki gün
Are you free?
Boşmusun?
pasta
makarna
promise
söz vermek
depressed
depresyonda
imagine
hayal etmek
visit
ziyaret etmek
feel blue
hüzünlü hissetmek
whatever
her ne
whoever
her kim
whenever
her nezaman
gonna
going to
bear (someone's) arms
elinden tutmak, destek olmak
lonely
yalnız
swear
yemin etmek
hug
sıkıca sarılıp kucaklamak
poem (noun)
şiir
something
birşey
anything
herhangibirşey
nothing
hiçbirşey
weekend
hafta sonu
next week
gelecek hafta
next month
gelecek ay
next year
gelecek yıl
let's do something
hadi bişeyler yapalım
why don't we do something
neden bişeyler yapmıyoruz
shall we do something?
bişeyler yapalım mı?
what about doing something?
bişeyler yapmaya ne dersin?
what a nice day!
ne güzel bir gün!
late show(cinema)
akşam seansı
each other
biribirine
come into
karşılaşmak tanışmak
others
başkaları
stay forever
sonsuza kadar kalmak
never
asla
most of the time
çoğu zaman
true friend
doğru arkadaş
if
eğer
together
birlikte
happen
olmak
similar
benzer
likes and dislikes
sevdikleri ve sevmedikleri
when we see...
gördüğümüz zaman
a part of ourselves
birbirimizin bir parçası
cookies, biscuits
kurabiye
hungry
another
başka
choice
seçenek
better
daha iyi
offer
teklif etmek
be supposed to
gerekli
see off
uğurlamak
everything
herşey
act out
rol yapmak, davranmak
attend a party
partiye katılmak
until
-e kadar
outside the city
şehir dışı
live show
canlı program
important
önemli
sure
tabi ki
responsible for
sorumlu olmak
already
çoktan
before
önce
graduation party
mezuniyet patisi
free
boş, özgür, bedava
got it!
anladım
poem (noun)
şiir
same
aynı
feel blue
hüzünlü hissetmek
seperate
ayrılmak
dossier
evrak dosyası
glad, happy
mutlu
promise, swear
söz vermek
imagine
hayal etmek
dictionary
sözlük
slumber
uyuklamak
support, back up
destek olmak
keep secret
sır saklamak
awesome
korkunç
terrible
berbat
tell the truth
doğruyu söylemek
I'm not feeling well
iyi hissetmiyorum
practise
alıştırma yapmak
future
gelecek
classmate
sınıf arkadaşı
competition
yarışma
that's better
bu daha iyi
not at all
bişey değil
count on, rely on, depend on, trust
güvenmek
western
kovboy filmi
war
savaş
may be later
belki daha sonra
no matter
sorun değil
what is the matter?
sorun ne?
ı guess you know
sanırım biliyorsun
yeah
evet
have the same interests
aynı ilgi alanlarına sahip
what is she like?
nasıl birisi
what does she look like?
nasıl görünüyor?
how often
ne sıklıkla
once a day
günde bir kez
that's incredible
bu inanılmaz
I can't believe my eyes
gözlerime inanamıyorum
you are joking
şaka yapıyorsun
you are kidding
dalga geçiyorsun
ofcourse
tabi ki
I'm not sure
emin değilim
I'm into ...
severim
I'd rather
tercih ederim
I'd rather not
tercih etmem
teen / teenager
genç 13-19
hiking
doğa yürüyüşü
mountain biking
dag bisikleti
bossaball
trambolinde voleybol
heel
topuk
zorbing
topun içinde yuvarlanmak
snowshoeing
kar raketi ile yürümek
snowtubing
şişme botla kayma
exciting
heyecan verici
excited
heyecanlı
interesting
ilginç
interested
ilgili
boring
sıkıcı
bored
sıkılmış
unusual
olağandışı
trendy
moda
ridiculous
gülünç derecede saçma
mudguard
çamurluk
gear
vites
chain
zincir
tire
lastik
brake
fren
frame
bisiklet iskeleti
brake lever
fren kolu
seat
koltuk
handle bar
tutma bölümü
daily routines
hergün yapılan işler
what time
saat kaçta
early
erken
late
geç
midnight
gece yarısı
time expressions
zaman terimleri
at weekends
hafta sonları
on weekdays
haftaiçi günler
hardly ever
neredeyse hiç
stay up late
geç saate kadar oturmak
neighbourhood
semt, civar
so
bu yüzden
middle school
ortaokul
high school
lise
a little far away
biraz uzak
ride a bike
bisiklete binmek
take a bus
otobüsle gitmek
drive to work
işe arabayla gitmek
then
daha sonra- öyleyse
pancake
gözleme
about
hakkında
about (adverb)
aşağı yukarı,yaklaşık
I'm never late
asla geç kalmam
at the end of
sonunda
leave school
okuldan ayrılmak
arrive home
eve varmak
get home
eve varmak
rest
dinlenmek
for a while
kısa bir süre için
fun
eğlenceli
loud
yüksek sesli
unbearable
dayanlmaz
mostly
çoğunlukla
in my opinion
benim fikrimce
personally
kişisel olarak
from my point of view
benim görüşüme göre
in my view
bence
Level 2