Level 15
Level 16

7. kapitola - příklady a užitečné výrazy


131 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Boldog vagyok.
Jsem šťastný.
Az angolok nem úgy írják a szavakat, ahogy mondják.
Angličané nepíší slova tak, jak je říkají.
Kulturális antropológiát tanulok.
Studuji kulturní antropologii.
Autókat árulok.
Prodávám auta.
egy átlagos nap
průměrný den
Autókereskedőként dolgozom.
Pracuji jako obchodník s auty.
Bemegyek az irodába.
Vejdu do kanceláře.
Beülök az autóba.
Nasednu do auta.
Munka után bevásárolok.
Po práci nakoupím.
birtokos személyjel
přivlastňovací osobní gramatický znak
Van egy cégem.
Mám firmu.
Egy cégnél dolgozom.
Pracuju v jedné firmě.
Csörög az óra.
Řinčí hodiny.
nehéz döntés
těžké rozhodnutí
döntési szabadság
rozhodovací svoboda
Éjjel egy óra van.
Je jedna hodina v noci.
Elégedetlen vagyok a munkámmal.
Jsem nespokojený s mojí prací.
Elégedett vagyok a munkámmal.
Jsem spokojený s mojí prací.
A munkám előnye, hogy sok szabadnapot kapok.
Výhodou mé práce je to, že dostanu hodně volných dní.
Az igekötő elválik.
Slovesná předpona se odlučuje.
Felmegyek az első emeletre.
Vyjdu na první patro.
Sok magyart érdekel, melyik foglalkozások népszerűek külföldön.
Hodně Maďarů zajímá, která zaměstnání jsou populární v zahraničí.
Jó érzés, hogy ...
Je to dobrý pocit, že ...
A munkám elég fárasztó.
Moje práce je dost únavná.
Hétkor kelek fel.
Vstávám v sedm hodin.
Felmegyek az első emeletre.
Vyjdu do prvního patra.
Magas fizetésem van.
Mám vysoký plat.
Az orvos betegeket gyógyít.
Lékař léčí nemocné.
Információt gyűjtök.
Shromažďovat informace.
hatalmas metropolisz
mohutná metropole
határozatlan ragozás
neurčité časování
határozott ragozás
určité časování
A munkám hátránya, hogy keveset keresek.
Nevýhodou mé práce je, že málo vydělávám.
Ötkor érek haza.
Domů přijdu v pět.
A kis herceg
Malý princ
Zitának hiányzik Dénes.
Zitě schází Dénes.
Ez így van.
Takhle to je.
Egy ismerősömtől tudom, hogy ...
Od jednoho známého vím, že ...
A cégemnél vannak karrierlehetőségek.
V mé firmě jsou možnosti na kariéru.
Kész katasztrófa, ha ...
Je učiněnou katastrofou, když ...
Sokat/Keveset keresek.
Vydělávám hodně/málo.
Zita későn fekszik le.
Zita jde spát pozdě.
Kijövök az irodából.
Vyjdu z kanceláře.
Kimegyek a parkolóba.
Vyjdu na parkoviště.
Kiszállok az autóból.
Vysednu z auta.
A kommunikáció nagyon fontos az életben.
Komunikace je v životě velmi důležitá.
Hét körül kelek fel.
Vstanu okolo sedmé.
Tízkor fekszem le.
Lehnu si v deset.
Lemegyek a parkolóba.
Sejdu na parkoviště.
Leülök.
Posadím se.
Leülök a kanapéra.
Posadím se na kanape.
Magántanárnál tanulok angolul.
Anglicky se učím u soukromého učitele.
Megáll az élet.
Život se zastaví.
Délután megint telefonálok.
Odpoledne zase zatelefonuju.
Megoldást keresek.
Hledám řešení.
Itt mindent megtalálok.
Tady najdu všechno.
Mindannyian szeretjük a magyar nyelvet.
Všichni máme rádi maďarštinu.
Mióta tanulsz magyarul?
Odkdy se učíš maďarsky?
multinacionális cég
nadnárodní firma
Munkanélküli vagyok.
Jsem nezaměstnaný.
Naplót írok.
Píšu si deník.
Margit néni
teta Margit
Gyereket nevelek.
Vychovávám děti.
Az olvasás segít a nyelvtanulásban.
Čtení pomáhá při studiu jazyků.
Tegnap volt az első oroszórám.
Včera jsem měl(a) první hodinu ruštiny.
Március óta tanulok latinul.
Od března se učím latinu.
Ösztöndíjjal vagyok Tokióban.
Jsem na stipendium v Tokiu.
Prezentációt tartok.
Mám/ukazuji prezentaci.
Próbálok segíteni másoknak.
Pokouším se pomáhat druhým.
A munkám stresszes.
Moje práce je stresující.
antropológia szak
obor antropologie
A szakdolgozatomat írom.
Píšu svoji diplomovou práci.
Antropológia szakos egyetemista vagyok.
Jsem studentem oboru antropologie na univerzitě.
Egy szemesztert Tokióban töltök.
Trávím jeden semestr v Tokiu.
üzleti szféra
obchodní sféra
Zitával szkájpolok.
Skypuju se Zitou.
szláv nyelvek
slovanské jazyky
Egy óra szünetet tartunk.
Máme hodinovou přestávku.
Kimegyek a teraszra.
Vyjdu na terasu.
Programokat tesztelek.
Testuji programy.
Egy újságcikket olvasok.
Čtu jeden novinový článek.
Európai Unió
Evropská unie
Ügyfelekkel tárgyalok.
Jednám s klienty.
Ez valószínűleg igaz.
To je pravděpodobně pravda.
Egy céget vezetek.
Vedu jednu firmu.
Autót vezetek.
Řídím auto.
Reggel zuhanyozom.
Ráno se sprchuji.
7. FEJEZET: DOLGOS HÉTKÖZNAPOK
7. KAPITOLA: VŠEDNÍ DNY V PRÁCI
Témák
Témata
Egy átlagos munkanap
Průměrný pracovní den
Mit csinálunk a munkahelyen?
Co děláme na pracovišti?
Egy magyar egyetemista Japánban
Maďarský student v Japonsku
Nyelvtanulás
Učení se jazykům
Kifejezések
Výrazy
A japán nyelv nem olyan könnyű, mint a magyar.
Japonština není tak snadná jako maďarština.
Angol nyelvű előadásokat hallgatok.
Poslouchám anglojazyčné přednášky.
Asszisztens vagyok. Ügyfeleknek telefonálok.
Jsem asistent. Telefonuji klientům.
Autókereskedő vagyok. Autókat árulok.
Jsem obchodník s auty. Prodávám auta.
Ázsiáról írom a szakdolgozatomat.
Svoji diplomovou práci píšu o Asii.
Bejövök az utcáról.
Vejdu z ulice.
Beülök / Beszállok az autóba.
Sednu si / Nastoupím do auta.
Családanya vagyok. Gyereket nevelek.
Jsem matka od rodiny. Vychovávám dítě.
Egyetemista vagyok. Előadásokra és szemináriumokra járok. Szakdolgozatot írok.
Jsem vysokoškolský student. Chodím na přednášky a semináře. Píšu diplomovou práci.
Építész vagyok. Házakat tervezek.
Jsem architekt. Projektuji domy.
Feljövök a térről.
Vyjdu z náměstí.
Felkelek (a székről).
Vstanu (ze židle).
Felkelek (az ágyból).
Vstanu (z postele).
Felmegyek az emeletre.
Vyjdu do patra.
Fontos, amit csinálok.
Je důležité to, co dělám.
Hiányzik a fehér kenyér / a barátom.
Chybí (mi) bílý chléb / můj přítel.
Jó érzés, hogy hasznos a munkám.
Je dobrý pocit, že má práce je užitečná.
Kimegyek az utcára.
Vyjdu na ulici.
Kiszállok az autóból.
Vystoupím z auta.
Lefekszem (az ágyba).
Lehnu si (do postele).
Lejövök az első emeletről.
Sejdu z prvního patra.
Lemegyek a térre.
Sejdu na náměstí.
Leülök (a székre).
Sednu si (na židli).
Magántanárnál / Csoportban tanulok.
Učím se u soukromého učitele / ve skupině.
Már sok mindent értek, ha valaki magyarul beszél.
Už rozumím docela dost věcem, když někdo mluví maďarsky.
Még nem ismerem olyan jól a várost.
Ještě neznám město tak dobře.
Mit csinálsz? Mit csinál?
Co děláš? Co děláte?
Munkanélküli vagyok. Munkát keresek.
Jsem bez práce. Hledám práci.
Orvos vagyok. Beteg embereket gyógyítok.
Jsem lékař. Léčím nemocné lidi.
Ösztöndíjjal vagyok Tokióban.
Jsem na stipendiu v Tokiu.
Pincér vagyok. Egy étteremben dolgozom.
Jsem číšník. Pracuji v jedné restauraci.
Pszichológus vagyok. Emberekkel beszélgetek. Próbálok nekik segíteni.
Jsem psycholog. Mluvím s lidmi. Zkouším jim pomoci.
Sok szabadságot kapok.
Dostanu hodně dovolené.
Sokat keresek. / Elég keveset keresek.
Hodně vydělávám. / Vydělávám docela málo.
Szeptember óta tanulok magyarul.
Maďarsky se učím od září.
Tanár vagyok. Órát tartok. Tanítok.
Jsem učitel. Mám hodinu. Učím.
Vállalkozó vagyok. Egy céget vezetek.
Jsem podnikatel. Řídím firmu.
Level 17